Palvelut yrityksille ja yksityisille

Auktorisoitujen kääntäjien laatimat käännökset yrityksille ja yksityisille

Auktorisoidulla kääntämisellä tarkoitetaan laillisesti pätevän käännöksen laatimista, eli se on samanarvoinen kuin alkuperäinen asiakirja. Tällöin käännöksellä on sama todistusvoima kuin alkuperäisellä asiakirjalla. Nämä asiakirjat voivat olla yksityisiä tai julkisia, joita tarvitaan esimerkiksi viranomaispäätösten teossa tai oikeudenkäynneissä.

Vain rekisteröidyillä auktorisoiduilla kääntäjillä on oikeus laatia laillisesti päteviä käännöksiä. Ota yhteys Filian ammattilaisiin, meiltä löydät rekisteröidyn auktorisoidun kääntäjän useimmille kohdekielille.

Milloin tarvitaan auktorisoitua käännöstä?

Auktorisoidun kääntäjän vahvistama käännös tarvitaan esimerkiksi viranomaisille esitettävistä asiakirjoista, kuten syntymä- ja kuolin­todistukset, lääkärin­todistukset, virka­todistukset, testamentit, kaupparekisteriotteet, avioliittoasiakirjat tai perinnönjakoon liittyvät asiakirjat mm. testamentit, perukirjat.

Liiketoimintaan liittyvät asiakirjat, kuten kaupparekisteriotteet sekä yhteisösäännöt ovat meille tuttuja.

Myös työ- tai opiskelupaikan hakujen yhteydessä voidaan vaatia auktorisoidun kääntäjän laatimia  käännöksiä tutkinto- tai työ­todistuksista.

Oikeus toimia auktorisoituna kääntäjänä perustuu Suomen lakiin 1231/2007.

Filialta saat ammattitaitoisten ja auktorisoitujen kääntäjien käännökset niin yrityksille kuin yksityisillekin. 

Käännöstyön hinnoittelu

Käännöstyön hinnoitteluun vaikuttaa tekstin määrä, kielisuunta, aikataulu ja käyttötarkoitus. Mallitekstin perusteella annamme hinta-arvion ja, mikäli saamme koko tekstiaineiston taustatietoineen nähtäväksi, saat sitovan kokonaishintatarjouksen käännöstyöstä.

Auktorisoidun kääntäjän vahvistuksesta veloitamme erikseen.

Luottamus

Käsittelemme kaikkia saamiamme tekstiaineistoja täysin luottamuksellisesti.

paperit

Käännämme niin lyhyet kuin pitkätkin tekstit

Käännökset riveittäin, sivuittain

Käännämme joustavasti kaiken mittaiset tekstit esimerkiksi sähköpostit, tarjoukset, sopimukset, kirjeet, käyttöohjeet, esitteet, nettisivustot ja erilaiset viralliset asiakirjat.

Laadunvarmistus

Kielentarkistus on osa laadukasta käännöstoimintaa. Käännettäessä vieraaseen kieleen päin, tarkastuksen tekee kieltä äidinkielenään puhuva kääntäjä-kielentarkastaja.

Kielipalvelu FILIAL

Filia Lappeenranta Oy

Sähköposti: filial @ filialappeenranta.fi

Puh. 0400 876 492